TarotGroup.cz

Symboly

Pokračování rubriky Symboly - Monica Star

Pro lidské myšlení je důležité mít domov, dům, byt. Proto se říkalo: Můj dům, můj hrad a dřív bezzemci a dnes bezdomovci jsou braní jako ponížení. I když bezzemek může být u někoho ubytovaný a v dnešní době bydlí v pronajatých bytech většina lidí. Bezdomovcem označujeme toho, kdo opravdu nemá střechu nad hlavou. Dřív to byl tulák, na kterého se pohlíželo s despektem, i když byl váženější než bezdomovec, nebyl to jen ožrala, kterému zabavili dům v exekuci nebo že neplatil alimenty, on byl svobodný, bezstarostný, hýřil mnoha historkami a zkušenostmi, trochu splňoval princip Blázna a Poustevníka. Mladíci čerstvě dospělí se často posílali do světa na zkušenou, aby si prošli tím nehorším, co nese dobře jen mládí, nemít střechu nad hlavou, byla to zkouška dospělosti, než se usadil a měl děti.

Dům má splňovat hlavně praktickou funkci, ale dříve do této sféry spadala i mystika. Pomocí symbolů si přitahovali prosperitu a úspěch nebo chránili před zloději a pomluvami obyvatele toho domu, byli to vlastně takové amulety a talismany na domě. Na vesnických staveních to jsou nejčastěji madonky v arkýřích přinášející ochranu i požehnání, madonka je symbol ženské sexuální síly, je to ženská bohyně a ještě mladá, protože je panenská a přitom už matka, takže ochranná a starostlivá. Ovšem velmi zajímavé jsou honosné domy, které dodnes tvoří historická centra měst a byly budovány v osmnáctém století a za první republiky. Byla to doba už oproštěná od pevného sevření křesťanstvím, lidé prozkoumávali prakticky všechno, i jiná náboženství, pohanské symboly, mystiku, magii, vědu. Vzestoupily různé tajné mystické spolky, kde se členové vzájemně podporovali a pomáhali si, členy byly bohatí, politici, umělci a vědci. V tomto článku se budu věnovat symbolům, které si nechávali vysochat nebo štukovat na fasádách svých výstavních městských domů a honosných vil a také uvnitř interiérů jako tajemné amulety či talismany. Dříve byly na barokních zámcích a šlechtických domech a po té, co zbohatlo měšťanstvo, chtělo používat stejnou magii pro svou další prosperitu a úspěch.  Tyto domy máme například ve staré zástavě Holešovic a na Letné, také je najdeme přistavěné okolo nejhistoričtějšího centra Kutné Hory, potom dál už zdobnost ořezal praktický funkcionalismus. V Hradci nejstarší centrum na takzvaném Velkém náměstí a okolo nábřeží je plné těchto symbolických domů. Další novější náměstí jsou z dílny architekta Gočára a jsou převážně funkcionalistické, ale i zde se dají najít zajímavé symboly a zdobné prvky, ještě tam není totální praktičnost.

Nejčastěji používaným motivem je lastura. Čistě erotický motiv, symbol zrození a ženství, používaný od baroka. Venuše se zrodila z mořské pěny (symbol semene) a na obraze stojí na lasturce, symbol ženského pohlavního orgánu oplodněného mořskou pěnou. Dříve byly sexuální symboly nejposvátnější, čarovné a ochranné, přinášeli domu plodnost a hojnost. Jako lasturka.

Dalším oblíbeným motivem byli faunové, dnes mylně považováni za čerty, to kvůli křesťanské ideologii, která přisoudila rohy Ďáblu. Ale když se podíváte blíže, ti domnělí čerti mají vousy s přírodními motivy, čili místo vousů mají listy a lopuchy. Žádné rohaté zvíře není masožravé, všichni jsou býložravci a rohy mají pouze na ochranu před predátory, rohatí faunové byli tedy ochranní, chránili dům, aby mu nikdo nemohl ublížit. Rohy také musí být symbolem sexuality, protože jsou druhotným pohlavním znakem samců býložravců, poměřují se spolu, kdo má větší a silnější rohy či parohy a pomocí nich bojují o samice. Když myslivec ulovil dvanácteráka, tak se cítil jako fakt chlap, protože vyhrál nad nejlepším samcem. Snad už je toto překonané a lidští samci ví, že na ženu musí zapůsobit lepším způsobem než vražduit nevinné zvíře. Ale zpět. Rohatý kozel symbolizoval starého chlípníka, mužskou sexuální sílu, až zvrácenou, faun též byl napůl kozel a napůl muž a podle pověstí byl stále nadržený, měli nadprůměrnou sexuální sílu, proháněli lesní víly, nymfy a najády, někdy se je dokonce snažili i znásilnit, někdy s nimi jen špásovali. Křesťanství, jako většina monoteistických náboženství se snažilo nespoutanou sexuální lidskou energii usměrnit, proto pozměnila rohatý symbol na symbol ďábla, který se zjevoval v podobě kozla, bafometa a čarodějnice s ním na svých sletech měly souložit, čímž prokazovaly oddanost ďáblu. Karta Ďábel je také důležitou kartou tarotové Velké Arkány, Většina lidí se jí lekne, když jim vyjde. Ale my máme k této kartě celkem pozitivní vztah, žádná z karet Velké Arkány není špatná, každá má svůj pozitivní i negativní aspekt a záleží, na co se ptáme a kdy nám ona karta padne. Například Milenci znamenají vzplanutí vášně, zájem ze strany ženy či muže, na které se ptáme, navázání uspokojivého milostného vztahu, ale také to může znamenat, že je ve hře ještě třetí osoba, často to signalizuje milostný trojúhelník. Stejně tak Ďábel znamená nespoutaná sexuální energie, nekultivovaná životní síla, někdy to může vést až k různým vášním, úchylkám, až sexuální závislosti. Na kartě Ďábla v Crowleyho tarotu je ďábel ve tvaru mužského penisu, protože Ďáblové, čerti a faunové znamenali mužskou sexuální pronikavou útočnou sílu, na rozdíl od klidné harmonické vodní lastury, která symbolizuje kultivovanou ženskou sexualitu. Křesťanství však tu divokou mužskou sexuální sílu chtěli mít pod kontrolou, proto byl ďábel symbol nejzlejšího zla, kdo se obrátil k ďáblu, zasluhoval si ten nejhorší trest. V 18.století však nabyli faunové svého původního významu a byli oblíbeným silným motivem nejen na fasádě domů, ale i vevnitř.

Vavřínový věnec

Jako většina symbolů pochází z antiky, ale tentokrát z Říma, kde vítězové v Olympijských hrách byli korunováni vavřínovým věncem. Domu přináší princip Vítězství, prosperitu, slávu.

Nahé buclaté děcko

Velmi časté ozdoby domu jsou nahá batolata, často bývají symetricky dvě kolem oken nebo nad domovním vchodem, vzácně je i jedno. Děcka nápadně připomínající barokní andílky jsou vlastně malý amorkové a bakchové dohromady, jsou rozverní, hraví. Symbolizují hojnost a prosperitu, ale také lehkost, nevázanost, bujnost a lásku, hravost. Vlastně je to jasný symbol tarotového Blázna, že jen tak, ani si toho nevšimnu, během hraní si nebo užívání zvítězím nad ostatními. Amorek je symbol lásky, je to hravé dítě, které střílí šípy, jak si zamane, bez logiky a Bakchus je bůh vína a veselí, je v tom opět ta opilost, sranda, nevázanost, bezstarostnost, ale přesto úspěšnost a vyniká nad ostatními. A to je přesně princip Blázna, ke kterému bychom měli pomocí tarotové cesty dospět. Zvítězím jen tak mimochodem, uprostřed zábavy, protože na co je vítězství, když s eza ním musím pachtit a neužívám si život okolo. A na druhou stranu, zábava většinu lidí táhne ke dnu. Prostředky zábavy ať už alkohol, opiáty, láska, sex, hry…to vše bychom měli ovládat a užívat si s nimi, ne aby to všechno ovládalo nás.

 

Moni: Ravene, jaký magický symbol by sis dal na svůj dům?

Raven: Nejsilnější symbol ze všech - symbol nahé ženy, Venuše, zrozené z vln, stojící na lastuře. Přesně jak to namaloval Botticelli - Zrození Venuše.

Moni: Takže symbol ženské sexuální životní síly. Proč ne mužské? Jako jsou třeba fauni?

Raven: Protože ženská sexuální síla je silnější než mužská. Trvalejší.

 

Monica Star